Emergency Lamp

CMOS EMERGENCY LAMP HK-610A

Categories : Emergency Lamp

Type: CMOS Emergency Lamp Rechargeable

Model: HK-610A

SPESIFIKASI 

Listrik : AC 220v~50Hz
Charge time : 20-24 jam
Lampu : LED 3.2~3.5V1W
Battery  : 6V 4Ah
Cahaya terang : 10 jam
Cahaya redup : 13 jam
Dimensi  : 21.7x12.3x12.3cm